Цели и дейности

Дейността на Клуб "Търговия" е насочена основно към:

  • организиране на научни събития - дискусии, публични лекции, презентациии, семинари, консултации, конференции, кръгли маси и др.
  • осъществяване на ефективни контакти между студенти, преподаватели и бизнес организации;
  • подпомагане на практическия опит и професионалната реализация на своите членове;
  • разработване и реализиране на съвместни проекти с научно-изследователски и практико-приложен характер с преподавателите и бизнеса, финансирани от Икономически университет - Варна или чрез държавния бюджет;
  • конкурси в областта на търговиятаа с парични и предметни награди;
  • забавления (вечер на специлността, абсолвентски бал, дискотеки, пътуващи семинари и др.).