Анкетно проучване

С цел подобряване на качеството на обучение на студентите от специалностите ръководени от Катедра "Икономика и управление на търговията", Клуб "Търговия" извършва регулярно и систематично проучване на удовлетвореността на студентите от обучението.

Бъди активен!

Ти си в основата на промяната!

Изкажи своето мнение ТУК