Трета студентска научна конференция на тема “Търговия 2020”

На 26 април 2016 година в зала 446 на Икономически университет - Варна се състоя третата подред студентска научна конференция, в която взеха участие 16 студенти от ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”, специалности “Икономика на търговията”, “Глобален търговски бизнес” и “Логистичен мениджмънт”.

На конференцията бяха представени и дискутирани доклади на актуални и значими теми, свързани с проблемите на икономическата ефективност, франчайзингът, електронната търговия, съвременните търговски обекти тип “МОЛ”, логистичната дейност и др. На представянето на докладите присъстваха преподаватели от катедра “Икономика и управление на търговията”, а също така ученици от 11 клас на Варненската търговска гимназия “Георги С.Раковски”.

Компетентното жури в състав:

  • председател проф.д-р Данчо Данчев;

  • доц. д-р Донка Желязкова

  • доц. д-р Цветнен Цветков

След задълбочено обсъждане, класира участниците в конференцията по следния начин:

Първо място за Мартин Николов с доклад на тема: “Тенденции в развитието на електронната търговия в България”;

Второ място за Милен Пенчев с доклад на тема: “Актуални измерения на модерни търговски обекти от типа “МОЛ” в България”

Трето място за Тони Бояджиев с доклад на тема: “Насоки за усъвършенстване подбора и мотивацията на персонала в технологична компания “YAHOO! INC”

Честитим на класиралите се и благодарим на всички участници в студентската научна конференция!

Бъдете винаги толкова целеустремени, амбицирани и креативни личности!