Информационни дни за първокурсници 17.09.2015 г.

Традиционно в деня на откриването на новата академична година в Икономически университет-Варна се организира представяне на студентските клубове/звена пред първокурсници. За първа година клуб "Търговия" имаше възможността да участва и представи пред бъдещите млади икономисти своята дейност и бъдещи цели. Щанда на Клуба беше представен от Гл. ас. д-р Юлия Христова (Преподавател в катедра "Икономика и управление на търговията"), Красимира Желязкова (Председател), Мила Мичева (Секретар), Янита Стоилова (Член на УС) и Петя Динева (Редовен член).  Студентите бяха агитирани устно за членство и участие в инициативите на Клуба, раздадени им бяха брошури, меденки с логото на Клуба и късметчета с икономическа тематика. Изказваме благодарност на Студентски съвет в лицето на Весела Михайлова (Председател) за оказаната подкрепа.

Откриване на новата академична 2015/2016 година в Икономически университет - Варна