Катедра "Икономика и управление на търговията"

Катедра "Икономика и управление на търговията" при Икономически университет – Варна е част от голямата академична общност, запазила и развиваща традициите за обучение и непрекъснато обогатяване на науката за търговията. През 2018 г. катедрата ще отбележи 65 години от основаването си (1953-2018 г.) и 70 години от откриването на специалност "Икономика на търговията" (създадена 1948 г.).

Към официалната страница на катедра "Икономика и управление на търговията"

Към официалната Facebook страница на катедра "Икономика и управление на търговията"