Конкурс за лого на клуб "Търговия"

   

През периода януяри-февруари 2015 г. се проведе конкурс за избор на лого на клуб "Търговия" с награден фонд 100 лв. В него взеха участие 41-но предложения на студенти от Икономически университет - Варна. При проведено он-лайн гласуване на редовните членове на клуба бяха излъчени четирите лога събрали най-много гласове. След повторно тайно гласуване на Управителния съвет на Клуба, единодушно беше избрано нашето лого. Благодарим на всички студенти проявили креативност и взели участие!