Студентска научна конференция "Търговия 2020"

Уважаеми студенти, колеги, приятели и почитатели, горди сме да съобщим, че на 21 април 2015 г. катедра "Икономика и управление на търговията" беше организиратор на втората по ред студентска научна конференция на тема “Търговия 2020”, посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука. В конференцията свои разработки представиха студенти от специалности "Икономика на търговията" в ОКС "Бакалавър" и "Търговски бизнес" в ОКС "Магистър".

Научното жури в състав доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Цветнет Цветков и доц. д-р Михал Стоянов класира на:

Първо място: Десислава Рачева с доклад на тема: Изследване на застрахователния пазар в България чрез модела за структурен анализ на Майкъл Портър

Второ място: Десислава Кирова с доклад на тема: Аутсорсингът-перспектива за бизнес в България

Трето място: Валерия Петрова с доклад на тема: Възможности за развитие на продажбите чрез франчайзинг в България (по примера на SUBWAY България)