Контакти

Седалище на Клуба:

гр. Варна, адрес - Икономически университет - Варна, бул. Княз Борис I" №77

E-MAIL: clubcommerce2014@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/club.commerce.ue