На 23 октомври от 15 часа в зала 446 на Икономически университет – Варна се проведе състезание за решаване на бизнес казус, организирано от Студентски съвет към ИУ – Варна със съдействието на клуб “Финанси”, клуб “Търговия” и клуб “Маркетинг”. Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Община Варна.

Участвайки в решаването на казуса, студентите имаха възможността:

  • Да приложат наученото в университета
  • Да демонстрират своите знания и умения
  • Да предизвикат себе си в работа в екип
  • Да впечатлят представителите на журито със своите оригинални идеи и ефективен начин на вземане на решения.

Журито бе съставено от преподавател, докторант и студент от Икономически университет – Варна. Казусът е с икономическа насоченост, а участниците намират решения на практически задания от сферата на маркетинга, търговията, финансите и др.

Наградният фонд е разпределен между призьорите:

I място – 600 лв.

II място – 400 лв.

III място – 200 лв.