Национално Сдружение „Младежки Глас- клон Варна“ и клуб Търговия към Икономически университет Варна организират обучение на тема“Kак да направим най-добрата видео визитка“. В него ще бъдат включени начин на изразяване и успешно презентиране на силните страни. 

Предимства и ползи. Ще бъдете запознати с правилата и най-честите допускани грешки. 
Всеки, който има желание може да запише в студио до двуминутен клип, в който говори за силните си страни, изтъкват своите добри качества и умения. Тези видеа при желание ще бъдат качени в платформа и представени пред работодатели. 

Обучението е безплатно и е част от проект „VideoCV – Дигитален старт в кариерата“ Проектът е с финансовата подкрепа на Община Варна – програма „Младежки проекти 2018“.