Божидар Панайотов
Предстедател
Мария Джангазова
Член
Николай Митев
Заместник-председател
Мартина Петкова
Член
Ванелина Тенева
Член
Пресияна Кузманова
Член